Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Tống Chi Vấn (29 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 01/06/2014 13:03 bởi tôn tiền tử
Trịnh Diêu 鄭繇 người Trịnh Châu, đỗ tiến sĩ năm Tự Thánh thứ nhất (684), năm Khai Nguyên thứ nhất (713) làm Kỳ vương trưởng sử. Thơ còn 2 bài.