30/05/2024 19:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Hà kỳ 2
黃河其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2010 02:21

 

Nguyên tác

黃河西岸是吾蜀,
欲須供給家無粟。
願驅眾庶戴君王,
混一車書棄金玉。

Phiên âm

Hoàng Hà tây ngạn thị ngô Thục,
Dục tu cung cấp gia vô túc.
Nguyện khu chúng thứ đới quân vương,
Hỗn nhất xa thư[1] khí kim ngọc.

Dịch nghĩa

Bờ tây Hoàng Hà, là đất Thục của ta,
Muốn lo cung cấp nhưng nhà không đủ thóc.
Xin xua bày dân để đội nhà vua,
Hợp nhất xe, thư, bỏ vàng bạc đi.

Bản dịch của Nhượng Tống

Bờ Tây Hoàng Hà là đất Thục
Quân lương muốn góp nhưng không thóc
Xin đem dân chúng kiện nhà vua
Thống nhất non sông, bỏ vàng ngọc
(Năm 764)

[1] Thống nhất giang sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hoàng Hà kỳ 2