Bao xanh mẹ thắt ngày xưa
Dòng sông xanh của đời ta dạt dào
Vòng tay êm ấm thuở nào
Trăng sao đi mãi vẫn vào vòng tay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]