Bao xanh mẹ thắt ngày xưa
Dòng sông xanh của đời ta dạt dào
Vòng tay êm ấm thuở nào
Trăng sao đi mãi vẫn vào vòng tay


Nguồn: Nguyễn Phan Hách, Vô tình (thơ), NXB Hội nhà văn, 2007