經慈澗題

岸與恩同廣,
波將慈共深。
涓涓勞日夜,
長似下流心。

 

Kinh Từ Giản đề

Ngạn dữ ân đồng quảng,
Ba tương từ cộng thâm.
Quyên quyên lao nhật dạ,
Trường tự hạ lưu tâm.

 

Dịch nghĩa

Bờ sông rộng như công ơn cha mẹ,
Sóng nước như tình thương của song thân thật thâm sâu.
Ngày đêm dòng sông cứ từ từ tuôn chảy,
Nhưng dài biết bao khi tới cuối sông.


Sông Từ Giản nay ở phía tây thành phố Lạc Dương, phía đông huyện Tân An, trong tỉnh Hà Nam.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bờ rộng như công ơn cha mẹ
Sóng tình thương quan hệ thâm sâu
Đêm ngày xuôi chảy chẳng mau
Cuối sông mới thấy xiết bao đường dài

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Công ơn cha mẹ tựa sông dài,
Sóng nước tình thân sâu thẳm hoài.
Dòng nước ngày đêm tuôn chảy mãi,
Cuối sông khi tới biết bao dài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Công ơn cha mẹ sông dài,
Tình thân sóng nước mãi hoài thâm sâu.
Ngày đêm chảy nước tuôn lâu,
Cuối sông khi tới biết đâu bao dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời