Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
3 người thích
Từ khoá: hoa mai (95)

Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2005 23:48, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/11/2006 07:16

梅花

吳王醉處十餘里,
照野拂衣今正繁。
經雨不隨山鳥散,
倚風疑共路人言。
因憐粉艷飄歌席,
特愛寒香扑酒樽。
欲寄所思無好信,
為君惆悵又黃昏。

 

Mai hoa

Ngô vương tuý xứ thập dư lý,
Chiếu dã phất y kim chính phồn.
Kinh vũ bất tuỳ sơn điểu tán,
Ỷ phong nghi cộng lộ nhân ngôn.
Nhân lân phấn diễm phiêu ca tịch,
Đặc ái hàn hương phác tửu tôn.
Dục ký sở tư vô hảo tín,
Vị quân trù trướng hựu hoàng hôn.

 

Dịch nghĩa

Nơi Ngô vương say sưa dài hơn mười dặm,
Soi đêm, chạm áo, hoa đang lúc nở nhiều.
Trải qua mưa không tan tác theo chim núi,
Nương tựa gió giống như cùng với người bên đường nói chuyện.
Nhân mến lớp phấn đẹp bay vào tiệc hát,
Riêng yêu làn hương lạnh chạm vào chén rượu.
Toan gửi niềm nghĩ nhưng không có tin hay,
Vì bạn mà lòng buồn bã, lại đã chiều rồi!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Chốn say mười dặm đường Ngô Vương
Chạm áo soi đêm đương rỡ ràng
Mưa, chẳng rã theo chim lượn núi
Gió, như nói với khách qua đường
Chiều ca vốn xót vờn bay phấn
Chén rượu riêng ưa phớt lạnh hương
Muốn gửi nỗi niềm, tin chẳng tốt
Vì ai buồn bã, lại hoàng hôn!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cách mười dặm chỗ chúa Ngô say,
Đập áo, sáng đêm, nở chốn này.
Mưa đến không theo chim núi trú,
Gió về như vẫy chuyện cùng ai.
Mến thương phấn đẹp tìm ca múa,
Ưu ái hàn hương nhập chén đầy.
Muốn gửi tâm tư tin chẳng tốt,
Vì người buồn bã hết ngày dài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vua Ngô say tiệc hơn mười dặm,
Chám áo soi đêm lúc nở tươi.
Trong núi theo chim mưa chẳng động,
Trên đường với khách gió đưa lời.
Thương rây phấn thoảng nơi nhà hát,
Ưa lạnh hương xông chén rượu mời.
Nỗi nhớ toan trao tin chẳng tiện,
Vì ai rầu rĩ lại chiều rơi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Vua Ngô mười dặm ngoài say,
Đêm, hoa nở rộ níu ngay áo ngoài.
Mưa, không tan tác, tươi hoài,
Gió lay, như chuyện cùng ai bên đường.
Phấn bay vào tiệc vì thương,
Đụng vào chén rượu ưa hương lạnh này.
Gửi niềm nhớ, chẳng tin hay,
Vì ai buồn bã, chiều nay xuống rồi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nơi Ngô vương say xa mười dặm
Trời quang giũ áo hoa nở đầy
Qua mưa chẳng tan theo chim núi
Chuyện với khách đường thể gió lay
Vì tiếc phấn nồng vào tiệc hát
Riêng yêu hương lạnh chạm chén bay
Muốn gửi tứ này tin chẳng đẹp
Hoàng hôn sầu nhớ bạn nào hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cung Ngô mười dặm cách xa
Hoa mai nở rộ chói loà màn đêm
Mưa không tản như lũ chim
Phất phơ nương gió cười duyên với người
Vào bàn tiệc mến phấn tươi
Yêu hơi rượu lạnh là lơi chung vàng
Nỗi niềm cũng muốn gửi sang
Vì ai buồn bã, chiều vàng nhớ nhung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời