05/10/2022 13:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai hoa
梅花

Tác giả: La Ẩn - 羅隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2005 23:48

 

Nguyên tác

吳王醉處十餘里,
照野拂衣今正繁。
經雨不隨山鳥散,
倚風疑共路人言。
因憐粉艷飄歌席,
特愛寒香扑酒樽。
欲寄所思無好信,
為君惆悵又黃昏。

Phiên âm

Ngô vương tuý xứ thập dư lý,
Chiếu dã phất y kim chính phồn.
Kinh vũ bất tuỳ sơn điểu tán,
Ỷ phong như cộng lộ nhân ngôn.
Nhân lân phấn diễm phiêu ca tịch,
Đặc ái hàn hương phác tửu tôn.
Dục ký sở tư vô hảo tín,
Vị quân trù trướng hựu hoàng hôn.

Dịch nghĩa

Nơi Ngô vương say sưa dài hơn mười dặm
Soi đêm, chạm áo, hoa đang lúc nở nhiều
Trải qua mưa không tan tác theo chim núi
Nương tựa gió giống như cùng với người bên đường nói chuyện
Nhân mến lớp phấn đẹp bay vào tiệc hát
Riêng yêu làn hương lạnh chạm vào chén rượu
Toan gửi niềm nghĩ nhưng không có tin hay
Vì bạn mà lòng buồn bã, lại đã chiều rồi!

Bản dịch của Trần Trọng San

Chốn say mười dặm đường Ngô Vương
Chạm áo soi đêm đương rỡ ràng
Mưa, chẳng rã theo chim lượn núi
Gió, như nói với khách qua đường
Chiều ca vốn xót vờn bay phấn
Chén rượu riêng ưa phớt lạnh hương
Muốn gửi nỗi niềm, tin chẳng tốt
Vì ai buồn bã, lại hoàng hôn!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Ẩn » Mai hoa