Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: hoa mai (89)

Đăng bởi Hà Như vào 07/05/2010 22:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/04/2016 03:28

梅影

倒掛斜穿淡又濃,
瑤臺紙帳暗將通。
移來窗外風吹後,
橫過山前露照中。
東閣傳神清畫筆,
西湖瀉興苦吟翁。
珠簾彷彿渾無礙,
疑是真人在雪宮。

 

Mai ảnh

Đảo quải tà xuyên đạm hựu nồng,
Dao đài chỉ trướng ám tương thông.
Di lai song ngoại phong xuy hậu,
Hoành quá sơn tiền lộ chiếu trung.
Đông các truyền thần thanh hoạ bút,
Tây Hồ tả hứng khổ ngâm ông.
Châu liêm phảng phất hồn vô ngại,
Nghi thị chân nhân tại tuyết cung.

 

Dịch nghĩa

Ngửa nghiêng ngang dọc, lợt lại đậm
Nơi trướng giấy chốn đài ngọc có nẻo thông kín nhẹm.
Ngoài song còn sót lại sau khi gió thổi qua,
Trước núi thoáng ngang trong ánh móc chiếu sáng.
Nơi Đông các thần quyền vào ngọn bút thanh hoạ,
Chốn Tây hồ hứng gợi lòng nhà thơ khổ ngâm.
Phảng phất cạnh rèm châu hồn nhiên không trở ngại,
Ngờ rằng có đấng chân nhân tại cung tuyết.


Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 164

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Ngửa nghiêng ngang dọc đượm pha nồng,
Trong trướng Đài Dao dấu nẻo thông.
Ngan ngát song lưa chìu gió tắt,
La đà núi tỏa ánh sương phong.
Gác chen nét họa thần in bút,
Hồ vọng câu ngâm hứng chạm lòng.
Phưởng phất rèm châu không trở ngại,
Chừng nơi cung tuyết có tiên ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Bóng ngả nghiêng treo nhạt đậm nồng
Dao Đài trướng giấy kín lại thông
Chuyển đến ngoài song sau làn gió
Ngang qua trước núi chiếu sương trong
Đông Các quan mai như bút hoạ
Tây Hồ tràn hứng hệt thơ ông
Rèm châu phảng phất đều không ngại
Tựa như người tiên tại tuyết cung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Chi chít bốn bề khoe sắc tươi
Đài dao trướng giấy rực trong ngoài
Đung đưa bên cửa theo làn gió
Thấp thoáng ánh sương trước núi đồi
Đông Các hoạ thư say ngọn bút
Tây Hồ ngâm vịnh đắm tình người
Rèm châu phảng phất dường vô tận
Cung tuyết tiên sa tự cõi trời


Nguồn: Thơ danh nhân Thái Thuận (Tiến sĩ triều Lê), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Văn học, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đậm lạt dọc ngang vẻ lạ thường
Đài Dao trướng gấm lối lần thông
Gió lùa song cửa hương đưa ngát
Sương đượm non xa sắc toả nồng
Đông Các nét thần thanh bút tuyệt
Tây Hồ gợi hứng khổ thơ ngâm
Rèm châu phảng phất hồn vô ngại
Ngờ đấng chân nhân ngự tuyết cung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời