Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2014 12:47

金錢花

占得佳名繞樹芳,
依依相伴向秋光。
若教此物堪收貯,
應被豪門盡斸將。

 

Kim tiền hoa

Chiếm đắc giai danh nhiễu thụ phương,
Y y tương bạn hướng thu quang.
Nhược giao thử vật kham thu trữ,
Ưng bị hào môn tận chước tương.

 

Dịch nghĩa

Đã có tên đẹp lại toả hương thơm lừng quanh cây,
Hoa và tiền giống nhau như bạn bè dưới ánh nắng thu.
Nếu những bông hoa này giá trị và cất giữ được,
Tất bọn nhà giàu đã đốn cả cây mang đi rồi.


Kim tiền hoa màu vàng, có huơng thơm, hình dạng giống như đồng tiền đồng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tên đã đẹp hương còn thơm ngát
Dưới nắng thu nom thoạt như tiền
Ví như tiêu được thử xem
Bọn nhà giàu đã đốn liền cả cây

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đã đẹp tên, hương ngát đám cây
Hoa, tiền như bạn nắng thu say.
Giá tiền hoa giả như tiền thực
Tất bọn giàu đà đốn cả cây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời