Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2014 13:11

題新榜

黃土原邊狡兔肥,
犬和流電馬如飛。
灞陵老將無功業,
猶憶當時夜獵歸。

 

Đề tân bảng

Hoàng thổ nguyên biên giảo thố phì,
Khuyển hoà lưu điện mã như phi.
Bá Lăng lão tướng vô công nghiệp,
Do ức đương thì dạ liệp quy.

 

Dịch nghĩa

Ở lưu vực Hoàng Hà có những con thỏ tinh khôn béo tốt,
Chó đớp nhanh như điện, ngựa chạy như bay.
Lão tướng ở Bá Lăng không được ghi công gì cả,
Ông nhớ lại đêm đó đang mải đi săn đêm vừa về.


Tác giả có thời làm dưới trướng của tướng quân Thẩm Tung ở Chiết Giang. Một hôm, triều đình lập bảng ghi công tướng sĩ ở Bá Lăng có công đánh đuổi được Hung Nô xâm phạm bờ cõi. Tung cũng dự trận đó, nhưng không được gì cả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên sông Hoàng có nhiều thỏ béo
Chó đớp nhanh, ngựa xéo như bay
Bá Lăng cựu tướng vô tài
Nhớ đêm địch đánh, ra ngoài săn muông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đồng Hoàng hà thỏ béo ù
Chớp nhanh chó chạy, bay vù ngựa phi.
Bá Lăng lão tướng công gì?
Nhớ ra đêm đó bận đi săn về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời