30/10/2020 21:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề tân bảng
題新榜

Tác giả: La Ẩn - 羅隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/02/2014 13:11

 

Nguyên tác

黃土原邊狡兔肥,
犬和流電馬如飛。
灞陵老將無功業,
猶憶當時夜獵歸。

Phiên âm

Hoàng thổ[1] nguyên biên giảo thố phì,
Khuyển hoà lưu điện mã như phi.
Bá Lăng[2] lão tướng vô công nghiệp,
Do ức đương thì dạ liệp quy.

Dịch nghĩa

Ở lưu vực Hoàng Hà có những con thỏ tinh khôn béo tốt,
Chó đớp nhanh như điện, ngựa chạy như bay.
Lão tướng ở Bá Lăng không được ghi công gì cả,
Ông nhớ lại đêm đó đang mải đi săn đêm vừa về.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên sông Hoàng có nhiều thỏ béo
Chó đớp nhanh, ngựa xéo như bay
Bá Lăng cựu tướng vô tài
Nhớ đêm địch đánh, ra ngoài săn muông
Tác giả có thời làm dưới trướng của tướng quân Thẩm Tung ở Chiết Giang. Một hôm, triều đình lập bảng ghi công tướng sĩ ở Bá Lăng có công đánh đuổi được Hung Nô xâm phạm bờ cõi. Tung cũng dự trận đó, nhưng không được gì cả.

[1] Tức lưu vực phía tây sông Hoàng Hà, khúc đi qua tỉnh Thiểm Tây.
[2] Tên thành xưa, nay ở phía đông huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây, gần kinh đô Trường An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Ẩn » Đề tân bảng