鸚鵡

莫恨雕籠翠羽殘,
江南地暖隴西寒。
勸君不用分明語,
語得分明出轉難。

 

Anh vũ

Mạc hận điêu lung thuý vũ tàn,
Giang Nam địa noãn, Lũng Tây hàn.
Khuyến quân bất dụng phân minh ngữ,
Ngữ đắc phân minh xuất chuyển nan.

 

Dịch nghĩa

Đừng có hờn giận lông xanh rụng trong lồng quý,
Đất Giang Nam ở đây ấm áp mà Lũng Tây (quê mi) thì lạnh lẽo.
Khuyên mi đừng có nói hết mọi sự thật,
Vì mọi sự thật nói ra hết, mi sẽ gặp tai hoạ.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đừng giận hờn lồng son lông rụng
Ấm Giang Nam hơn lạnh Lũng Tây
Khuyên mi chớ nói lời ngay
Lời ngay nói mãi có ngày hoạ thân

tửu tận tình do tại
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Rụng lông chớ hận cái lồng
Giang Nam đất nóng, lạnh lùng Lũng Tây.
Khuyên anh đừng hết lời ngay
Sự tình vạch rõ, hoạ tai vướng vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lồng tía đừng hờn lông biếc rụng
Lũng Tây lạnh lẽo khác Giang Nam
Khuyên ngươi chớ nói lời ngay thẳng
Nói thật e rằng hoạ đến thân

35.00
Trả lời