紅鸚鵡(商山路逢)

安南遠進紅鸚鵡,
色似桃花語似人。
文章辯慧皆如此,
籠檻何年出得身。

 

Hồng anh vũ (Thương Sơn lộ phùng)

An Nam viễn tiến hồng anh vũ,
Sắc tự đào hoa ngữ tự nhân.
Văn chương biện tuệ giai như thử,
Lung hạm hà niên xuất đắc thân.

 

Dịch nghĩa

An Nam từ xa gửi biếu con vẹt hồng,
Mầu tựa hoa đào, tiếng tựa người.
Văn bài, cãi lý, suy nghĩ, đều như thế cả,
Lồng cũi, năm nào thoát được thân.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Nước Nam triều cống vẹt màu hồng,
Lông tợ hoa đào tiếng nói trong.
Lý luận nghĩ suy như đó vậy,
Bao giờ thân thoát sống ngoài lồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nước Nam cống vẹt màu đỏ tươi,
Sắc như đào thắm, nói tựa người.
Văn từ lý sự đều giỏi cả,
Không biết năm nào sổ lồng thôi.

23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

An Nam tiến cống vẹt hồng
Lông như đào thắm tiếng thanh tự người
Văn chương bàn luận kém ai
Thân trong lồng cũi năm nào thoát ra

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vẹt đỏ An Nam xa cống tới
Màu như đào đỏ nói như người
Văn chương luận lý đều như vậy
Lồng cũi năm nào thân thoát đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Yesterday

An Nam xa tiến vẹt lông hồng
Rực đỏ như đào giọng trẻo trong
Lý luận văn tài cao khó đoán
Thương thay suốt kiếp nhảy trong lồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

An Nam xa tiến con vẹt đỏ
Lông tựa đào tiếng nó như người
Văn chương cãi lý cũng tài
Thoát thân lồng cũi hỏi mày khi nao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước Nam gửi biếu vẹt lông hồng,
Mầu tựa hoa đào, nói tiếng trong.
Lý luận văn chương, đều giỏi cả,
Năm nào thân thoát được ngoài lồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước Nam gửi biếu vẹt hồng,
Hoa đào mầu tựa, giọng trong tiếng người.
Văn chương lý luận giỏi rồi,
Văn chương lý luận giỏi rồi,
Bao giờ thân thoát ra ngoài lồng đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

An Nam gửi biếu vẹt hồng
Tiếng như người nói màu trông tựa đào
Văn bài cãi lý giỏi sao
Cũi lồng giam hãm năm nào thoát thân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời