24/07/2024 12:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh vũ
鸚鵡

Tác giả: La Ẩn - 羅隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/02/2014 21:29

 

Nguyên tác

莫恨雕籠翠羽殘,
江南地暖隴西寒。
勸君不用分明語,
語得分明出轉難。

Phiên âm

Mạc hận điêu lung thuý vũ tàn,
Giang Nam địa noãn, Lũng Tây[1] hàn.
Khuyến quân bất dụng phân minh ngữ,
Ngữ đắc phân minh xuất chuyển nan.

Dịch nghĩa

Đừng có hờn giận lông xanh rụng trong lồng quý,
Đất Giang Nam ở đây ấm áp mà Lũng Tây (quê mi) thì lạnh lẽo.
Khuyên mi đừng có nói hết mọi sự thật,
Vì mọi sự thật nói ra hết, mi sẽ gặp tai hoạ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đừng giận hờn lồng son lông rụng
Ấm Giang Nam hơn lạnh Lũng Tây
Khuyên mi chớ nói lời ngay
Lời ngay nói mãi có ngày hoạ thân
[1] Đất ở phía tây tỉnh Cam Túc. Tương truyền nơi đây sản sinh ra loài vẹt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Ẩn » Anh vũ