百舌

百舌來何處,
重重只報春。
知音兼眾語,
整翮豈多身。
花密藏難見,
枝高聽轉新。
過時如發口,
君側有讒人。

 

Bách thiệt

Bách thiệt lai hà xứ,
Trùng trùng chỉ báo xuân.
Tri âm kiêm chúng ngữ,
Chỉnh cách khởi đa thân.
Hoa mật tàng nan kiến,
Chi cao thính chuyển tân.
Quá thì như phát khẩu,
Quân trắc hữu sàm nhân.

 

Dịch nghĩa

Chim khướu từ đâu đến đây?
Lớp lớp chỉ báo mùa xuân.
Biết kêu tiếng mọi loài chim,
Khi múa tưởng như nhiều thân.
Trong hoa rậm ẩn khó thấy,
Trên cành cao nghe càng hay.
Gặp lúc mở miệng hót,
Thì bên người có kẻ dèm pha.


(Năm 764)

Bài này dùng con vẹt để ám chỉ những nịnh thần quanh vua.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chim khướu từ đâu tới?
Chập chùng chỉ báo xuân.
Biết kêu theo các giống,
Hay múa tựa nhiều thân.
Hoa rậm hình không thấy,
Cành cao tiếng lại ngân.
Gặp khi nghiêng mỏ hót,
Có kẻ đứng dèm gần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chim khướu từ đâu đến,
Báo xuân lớp lóp sà.
Múa lòa nhiều bóng dáng,
Biết lắm tiếng cầm ca.
Trên nhánh nghe êm ái,
Lờ mờ khuất dưới hoa.
Những lần cất tiếng hót,
Cạnh có kẻ gièm pha.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Từ đâu đến một trăm cái lưỡi,
Nhao nhao lên chỉ nói xuân về.
Người hiểu âm thâu tóm mọi bề,
Biết chọn lựa chẳng nghe đa số.
Hoa ẩn kín ai mà thấy nó,
Chim cành cao hót có vẻ hay.
Việc qua nếu được nói nay:
“Bên vua xàm nịnh tràn đầy khắp nơi!”

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Từ đâu chim khiếu tới đây,
Bao lần chim đến báo ngày xuân qua.
Hót rành mọi tiếng chim ca,
Mỗi khi múa hót, tưởng là nhiều thân.
Ẩn hoa, khó thấy dẫu gần,
Trên cành cao hót, tiếng ngân vang rền.
Mỗi khi cất tiếng hót lên,
Y như có kẻ đứng bên nói dèm...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vẹt ở nơi nào đến,
Rầm rộ báo tin xuân.
Đổi giọng nói nhiều tiếng,
Sửa lông dễ biến thân.
Cành cao nghe điệu mới.
Hoa rậm núp khó nhìn.
Vào lúc nó mở miệng,
Nhâng nhâng khi vua gần.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chim khướu từ đâu đã lại đây
Hàng đàn báo hiệu tiết xuân này
Có tài bắt chước muôn âm điệu
Khi múa cánh thì thân đổi thay
Lúc ẩn trong hoa thật khó kiếm
Trên cành cao hót rất là hay
Gặp ông nó hé mỏ ra nhắp
Ông cảm như người nói đó đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chim khướu từ đâu đến chốn đây?
Hàng hàng chỉ báo mùa xuân nầy.
Biết kêu mọi tiếng loài chim biết,
Khi múa tưởng như nhiều hoá thân.
Rậm ẩn trong hoa nhìn khó thấy,
Trên cành nghe hót hợp hoà vần.
Hót say mở miệng khi vừa lúc,
Có kẻ lời chê xa đến gần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ đâu chim khướu đến đây?
Hàng hàng lớp lớp mùa nầy báo xuân.
Biết kêu mọi tiếng chim gần,
Múa may cứ tưởng nhiều thân cùng hoà.
Ẩn trong khó thấy bụi hoa,
Trên cành cao hót nghe hoà càng hay.
Gặp khi mở miệng hót say,
Thì bên người có kẻ hay chê cười.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời