Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 03/02/2017 07:14

思故人

故人不可見,
卿復拂鳴琴。
鵲繞風枝急,
螢藏露草深。
平生四方志,
此夜五湖心。
惆悵友朋盡,
洋洋漫好音。

 

Tư cố nhân

Cố nhân bất khả kiến,
Khanh phục phất ô cầm.
Thước nhiễu phong chi cấp,
Huỳnh tàng lộ thảo thâm.
Bình sinh tứ phương chí,
Thử dạ Ngũ Hồ tâm.
Trù trướng hữu bằng tận,
Dương dương mạn hảo âm.

 

Dịch nghĩa

Bạn thân không thể thấy,
Ông lại dường như đang gẩy chiếc đàn cầm đen.
Chim thước bay quanh vì gió thổi mạnh trên cành,
Đom đóm núp dưới lớp cỏ đậm sương móc.
Thủa sinh thời chí trai để ở bốn phương trời,
Đêm nay nhớ bạn nơi Ngũ Hồ này.
Lòng buồn vì bạn bè không còn ai,
Tôi như nghe được tiếng đàn tuyệt vời mơ hồ man mác.


Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bạn thân giờ tạm không thể thấy
Ông lại như đang gẩy đàn đen
Gió lay chim thước bay quanh
Dưới làn cỏ ướt đóm nằm ẩn thân
Thủa sinh thời chí lăn bốn hướng
Nay Ngũ Hồ lưu luyến nhớ ông
Lòng buồn bè bạn vắng không
Tôi như nghe vẳng thanh âm mơ hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Không được gặp bạn thân
Tưởng chừng anh gãy đàn.
Thước loạn bay gió lộng
Đóm núp bóng cỏ thâm
Sinh thởi tâm chí rộng.
Đêm Ngũ Hồ nhớ mong
Buồn bạn hữu vắng không
Mênh mông thanh âm vọng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời