Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2014 08:47

煬帝陵

入郭登橋出郭船,
紅樓日日柳年年。
君王忍把平陳業,
只換雷塘數畝田。

 

Dượng Đế lăng

Nhập quách đăng kiều xuất quách thuyền,
Hồng lâu nhật nhật liễu niên niên.
Quân vương nhẫn bả bình Trần nghiệp,
Chỉ hoán Lôi Đường sổ mẫu điền.

 

Dịch nghĩa

Vào thành, lên lầu, xuất thành bằng thuyền,
Ngày ngày ghé hành cung, liễu đã được vài năm tuổi.
Hoàng thượng nỡ lòng nào đem công diệt Trần,
Chỉ để đổi lấy vài mẫu ruộng ở Lôi Đường!


Dượng Đế tức Dương Quảng, con trai thứ của Tuỳ Văn Vương. Văn vương có công diệt nhà Trần, thống nhất Trung Quốc. Quảng giết cha và anh, lên ngôi tức Tuỳ Dượng Đế. Dượng Đế hoang dâm và tàn ác, từ Lạc Dương tới Giang Đô cho lập hơn bốn chục hành cung dọc theo sông vừa cho đào dài cả ngàn dặm, hai bên bờ trồng liễu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vào hoàng thành, lên lầu, thuyền xuất
Thăm hành cung phơ phất liễu dương
Diệt Trần nỡ bỏ nghiệp vương
Đổi vài mẫu đất Lôi Đường hay sao?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ra vào thành nội thảy bằng thuyền
Lầu tía phất phơ bóng liễu dương
Hoàng thượng nỡ đem công nghiệp lớn
Đổi vài mẫu đất xứ Lôi Đường

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời