Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Tương phi (13) điếu tế (258)

Đăng bởi Vanachi vào 28/11/2006 16:02

湘妃廟

劉表荒碑斷水濱,
廟前幽草閉殘春。
已將怨淚流斑竹,
又感悲風入白蘋。
八族未來誰北拱,
四凶猶在莫南巡。
九峰相似堪疑處,
望見蒼梧不見人。

 

Tương phi miếu

Lưu biểu hoang bi đoạn thuỷ tân,
Miếu tiền u thảo bế tàn xuân.
Dĩ tương oán lệ lưu ban trúc,
Hựu cảm bi phong nhập bạch tần.
Bát tộc vị lai thuỳ bắc củng,
Tứ hung do tại mạc nam tuần.
Cửu phong tương tự kham nghi xứ,
Vọng kiến Thương Ngô bất kiến nhân.

 

Dịch nghĩa

Dấu vết trên bia bỏ hoang gãy đoạn tại bờ sông
Trước miếu cây cỏ u buồn khép kín mùa xuân đã tàn
Đã đem lệ oán để dấu lại trên những cây trúc
Lại làm cho cơn gió sầu cảm động nhập vào đám tần trắng
Tám thị tộc phương bắc chưa kịp đến quây chầu bảo vệ
Bốn tù trưởng hung hãn còn đó vậy chớ nên đi tuần phương nam
Chín ngọn núi giống nhau nên không biết (chôn) nơi nào
Nhìn thấy rặng Thương Ngô nhưng không thấy được người nữa.


Tương phi: hai bà Nga Hoàng và Nữ Anh (tương truyền con vua Nghiêu), vợ của vua Thuấn, đi tìm chồng ở vùng sông Tương, khóc văng nước mắt vào những cây trúc thành vệt như những giọt lệ (gọi là Tương phi trúc 湘妃竹 hay ban trúc 斑竹), sau hai bà chết đuối ở vùng này (có thuyết nói 2 bà trầm mình chết), được tôn làm nữ thần sông Tương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Bờ sông còn dấu bia hoang
Miếu buồn cỏ úa khép tàn mùa xuân
Trúc lưu ngấn lệ oán hờn
Gió u sầu cũng mơn man bạch tần
Bắc phương nào thấy quần thần
Tứ hùng còn đó chớ tuần du nam
Giống nhau chín ngọn thạch nham
Thương Ngô dẫu thấy mà cam mất người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bia gãy bờ sông dấu vết hoang
Cỏ cây trước miếu úa xuân tàn.
Lệ buồn ai oán xanh cành trúc
Gió cảm sầu thương trắng đám tần.
Tám tộc bắc chầu chưa củng cố
Bốn hùng nam phục chớ tuần rong.
Chín non giống hệt ai phân biệt
Nhìn thấy Thương Ngô chẳng thấy ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cuối bến sông nằm bia hoang phế
Cỏ âm u như bế xuân tàn
Da tre lưu giọt lệ than
Gió buồn thổi đám rau tần trắng tinh
Tám tộc hiền bắc phương khấn vái
Bốn tộc hung đang đợi nam tuần
Giống nhau chín ngọn khó phân
Thương Ngô chẳng thấy một nhân vật nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời