牡丹

牡丹妖艷亂人心,
一國如狂不惜金。
曷若東園桃與李,
果成無語自垂陰。

 

Mẫu đơn

Mẫu đơn yêu diễm loạn nhân tâm,
Nhất quốc như cuồng bất tích kim.
Hạt nhược đông viên đào dữ lý,
Quả thành vô ngữ tự thuỳ âm.

 

Dịch nghĩa

Vẻ đẹp mơn mởn kiêu sa của hoa mẫu đơn làm loạn lòng người,
Cả nước điên cuồng mua nó không tiếc tiền vàng.
Tại sao cây đào và cây mận trong vườn phía đông,
Chúng vừa cho trái ngọt, lại lặng lẽ cho bóng mát.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mẫu đơn đẹp làm lòng người loạn
Đua nhau mua chẳng dám tiếc tiền
Mận đào ở chốn đông viên
Bóng râm, trái ngọt bị quên mất rồi

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mẫu đơn kiều diễm loạn lòng người
Bỏ cả ngọc vàng chẳng tiếc chơi
Đào mận vườn đông đâu kém nhỉ
Âm thầm cây trái hiến dâng đời

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Mẫu đơn xinh đẹp, loạn lòng người,
Tốn của, hao tiền, vẫn cứ chơi,
Đào mận vườn đông tươi tốt thế,
Bóng râm, quả ngọt bỏ quên rồi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mẫu đơn lơi lả loạn lòng người
Cả nước như cuồng vàng  tiếc chi
Sao sánh vườn đông đào với mận
Quả đơm chẳng nói bóng còn che.

15.00
Trả lời