Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (231 bài thơ)
- Đỗ Mục (116 bài thơ)
- Ôn Đình Quân (54 bài thơ)
- Vi Trang (52 bài thơ)
- Cao Biền (26 bài thơ)
Tạo ngày 30/06/2014 11:01 bởi tôn tiền tử
Vương Cốc 王毂 tự Hư Trung 虚中, hiệu Lâm nghi tử 臨沂子, người Nghi Xuân, đỗ tiến sĩ năm Càn Ninh thứ 5 (898), làm quan đến Thượng thư lang, thơ 3 quyển, nay còn 18 bài.