Từng đoá hoa vàng hướng nắng mai.
Trung trinh quyết giữ chẳng tàn phai.
Hiên ngang khí tiết hơn hoa cỏ,
Kiều diễm nhìn lên phía mặt trời.

tửu tận tình do tại