和述古冬日牡丹四首其一

一朵妖紅翠欲流,
春光回照雪霜羞。
化工只欲呈新巧,
不放閒花得少休。

 

Hoà thuật cổ đông nhật mẫu đơn tứ thủ kỳ 1

Nhất đoá yêu hồng thuý dục lưu,
Xuân quang hồi chiếu tuyết sương tu.
Hoá công chỉ dục trình tân xảo,
Bất phóng nhàn hoa đắc thiếu hưu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Một đoá tơ non biếc rộ hồng
Ánh xuân với sương tuyết thẹn thùng
Hoá công chỉ muốn khoe tài khéo
Nên bắt hoa kia phải nhọc lòng


Nguồn: Bách khoa thư văn hoá cổ điển Trung Quốc, NXB Văn hoá thông tin, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Thuật Cổ

陈襄   [公元一o一七年至一o八o年]字述古,福州侯官人。生于宋真宗天禧元年,卒于神宗元丰三年,年六十四岁。

在经筵时,神宗待之甚厚,荐司马光、韩维、苏轼等三十三人。学者称古灵先生,襄著有古灵集二十五卷,《文献通考》又有易义、中庸义等,并行于世。

www. 陈襄_百度百科


Trần Tương ( công nguyên 1017 - 1080 ) tự Thuật Cổ , Phúc Châu Hầu Quan nhân  . Sanh vu Tống Chân Tông
Thiên Hi nguyên niên , tốt vu Thần Tông Nguyên Phong tam niên , niên lục thập tứ tuế  .

Tại kinh diên thì , Thần Tông đãi chi thậm hậu , tiến Tư Mã Quang , Hàn Duy , Tô Thức đẳng tam thập tam nhân . Học giả xưng Cổ Linh tiên sinh , tương trước hữu Cổ Linh tập nhị thập ngũ quyển , " Văn Hiến thông khảo " hựu
hữu dịch nghĩa , Trung Dung nghĩa đẳng , tịnh hành vu thế ......

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Can dich nghia

ko hiểu j hết

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một đoá tươi hồng rộ biếc chen
Ánh xuân soi bóng tuyết sương ghen
Hoá công muốn được phô tài lạ
Nở khiến hoa kia phải nhọc phiền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một đoá yêu hồng biếc nở hoa,
Ánh xuân sương tuyết thẹn thùng qua.
Hoá công chỉ muốn khoe tài mới,
Nở mãi hoa kia ít nghỉ mà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời