渾侍中宅牡丹

徑尺千餘朵,
人間有此花。
今朝見顏色,
更不向諸家。

 

Hỗn thị trung trạch mẫu đơn

Kính xích thiên dư đoá,
Nhân gian hữu thử hoa.
Kim triêu kiến nhan sắc,
Cánh bất hướng chư gia.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ngõ dài hơn nghìn đoá,
Nhân gian một thứ hoa.
Sớm nay say nhan sắc,
Càng không muốn lại nhà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tấc đường nghìn đóa có,
Nhân thế chỉ hoa này.
Sáng sớm trông nhan sắc,
Về nhà, ngại lắm thay !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của P . C

Thước đường hơn ngàn đoá
Nhân gian có loài hoa
Sáng nay gặp hương sắc
Sao chẳng muốn về nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tấc đường ngàn đoá đoá xinh
Nhân gian chỉ có một mình này thôi
Sáng xem sắc nước hương trời
Về nhà thêm ngại chân người lắm ru

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một thước đường hoa phô ngàn đoá
Cõi nhân gian mới có hoa này
Sáng nay hoa ngắm ngất ngây
Dùng dằng chẳng muốn quấy rầy nhà ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đường một thước hoa hơn nghìn đoá
Trên thế gian thực có hoa này
Sáng nay ngắm sắc hoa đây
Chẳng nên hướng để cho hay mọi nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngõ dài nghìn đoá hoa tươi,
Nhân gian một thứ hoa đời này thôi.
Sớm nay say sắc hương trời,
Càng không muốn hướng lại nhà các ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời