廬山煙雨浙江潮

廬山煙雨浙江潮,
未至千般恨不消。
到得還來無別事,
廬山煙雨浙江潮。

 

Lư sơn yên vũ, Chiết giang triều

Lư sơn yên vũ, Chiết giang triều,
Vị chí thiên bàn hận bất tiêu.
Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự,
Lư sơn yên vũ, Chiết giang triều.

 

Dịch nghĩa

Mưa khói ở Lư sơn, sóng ở Chiết giang,
Khi chưa đến thì lòng bứt rứt khôn nguôi nhiều bề.
Khi đến rồi thì cũng không có gì khác biệt,
Chỉ là mưa khói ở Lư sơn, sóng ở Chiết giang.


Bài thơ ý nói khi chưa đến Lư sơn, Chiết giang thì mong mỏi nhưng khi đến rồi thì lại sẽ thấy những thắng cảnh đó trở nên bình thường. Con người sau khi có được một thứ gì đó sẽ lại thấy nó và những thứ tương tự trở nên tầm thường. Nhiều tài liệu Phật giáo dùng bài thơ này để khai sáng về Thế giới cực lạc, và khuyên người ta không nên tìm cực lạc ở đâu, mà hãy rũ bỏ dục vọng ở những thứ xa vời, và cảm nhận niềm vui từ những gì đang có ở quanh mình.

Một số sách ở Việt Nam chép bài thơ như sau:
廬山煙鎖浙江潮,
未到平生恨不消。
到得本來無別事,
廬山煙鎖浙江潮。

sơn yên toả, Chiết giang triều,
Vị đáo bình sinh hận bất tiêu.
Đáo đắc bản lai vô biệt sự,
sơn yên toả, Chiết giang triều.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Thiên

Khói toả Lô Sơn, sóng Chiết Giang,
Khi chưa đến đó luống mơ màng.
Đến rồi, hoá cũng không gì lạ,
Khói toả Lô Sơn, sóng Chiết Giang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
53.40
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Thiên

Khói ngút non Lô sóng Chiết giang
Khi chưa đến đó luôn mơ màng
Đến rồi hoá vẫn không gì khác
Khói ngút non Lô sóng Chiết giang.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sóng Chiết Giang mờ khói núi Lô
Chưa qua lòng những ước ao mơ
Đến nơi mới rõ nào đâu lạ
Sóng Chiết Giang mờ khói núi Lô

34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khói Lô Sơn, sóng Chiết Giang,
Khi chưa đến đó mơ màng ước ao.
Đến rồi thấy chẳng lạ nào,
Lô Sơn khói toả, sóng trào Chiết Giang.

33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Mờ khói non Lô triều Triết Giang
Khi chưa đến được tiếc muôn vàn
Đến rồi mới biết không chi lạ
Mờ khói non Lô triều Triết Giang

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuệ Sỹ

Mù toả Lô sơn sóng Chiết giang.
Khi chưa đến đó hận muôn vàn.
Đến rồi về lại không gì lạ.
Mù toả Lô sơn sóng Chiết giang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Con nước Tiền Đường mưa núi Lô,
Chưa đi lòng ấm ức tò mò.
Đi rồi thấy cũng không chi khác,
Con nước Tiền Đường mưa núi Lô.


Chiết giang: tức sông Tiền Đường.
triều: thuỷ triều, con nước lên xuống hằng ngày
hận: ở đây có nghĩa là 遺憾 di hám: tiếc, lấy làm tiếc.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời