Dưới đây là các bài dịch của Trúc Thiên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ngộ đạo thi (Khắc Cần thiền sư): Bản dịch của Trúc Thiên

Hương ngỗng vàng thôi ướp gấm thêu
Ca xang giữa cuộc bỏ về theo
Tuổi xanh một dứt lời phong nhã
Chỉ húa giai nhân tự biết nhiêu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Lư sơn yên vũ, Chiết giang triều (Tô Thức): Bản dịch của Trúc Thiên

Khói ngút non Lô sóng Chiết giang
Khi chưa đến đó luôn mơ màng
Đến rồi hoá vẫn không gì khác
Khói ngút non Lô sóng Chiết giang.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vật bất năng dung (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Trúc Thiên

Vào xứ mình trần bỏ áo đi,
Phải đâu quên lễ, chỉ tuỳ nghi.
Trâm vàng, mụ hói treo làm móc,
Gương sáng, anh mù lấy úp ly.
Hoa giắt minh châu, voi chẳng biết,
Đàn gieo tiếng ngọc, trâu nghe chi!
Hỡi ôi! Một khúc huyền trong diệu,
Dồn hết vàng kia đúc Tử Kỳ.


Bản dịch trong Thượng sĩ ngữ lục.
Ảnh đại diện

Tụng Thánh Tông đạo học (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Trúc Thiên

Thánh học cao vời suốt cổ kim,
Kho rồng riêng thấu tận gan tim.
Phật phong: được bán trong tay mở,
Tổ ý: nhìn kim đáy nước chìm.
Trí bạt cửa Thiền thông Thiếu Thất,
Tình sâu biển giáo át Uy Âm.
Người đời chỉ thấy non sông đẹp,
Ai lắng hang sâu tiếng vượn trầm.

Ảnh đại diện

Vạn sự quy như (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Trúc Thiên

Từ “không” hiện “có”, “có” “không” thông,
Có có, không không, rốt cuộc chung.
Phiền não, bồ đề nguyên chẳng khác,
Chân như, vọng niệm thảy đều không.
“Thân” như gương ảo, “nghiệp” như bóng,
“Tâm” tựa gió lành, “tính” tựa bồng.
Đừng hỏi tử sinh, ma với Phật,
Muôn sao hướng Bắc, nước về Đông.


Bản dịch trong Thượng sĩ ngữ lục.
Ảnh đại diện

Hoạ Tuệ Trung thượng sĩ (Trần Thánh Tông): Bản dịch của Trúc Thiên

Sáng suốt thường tự lại,
Cũng dụi mắt làm quái.
Thấy quái không thấy quái,
Quái kia liền tự hoại.


Bản dịch trong Thượng sĩ ngữ lục.
Ảnh đại diện

Ức đắc nhị thập niên (Hàn Sơn): Bản dịch của Trúc Thiên

Nhớ hai mươi năm trước
Thả bộ Quốc Thanh về
Trong chùa ai cũng nói
Hàn Sơn là gã si
Người si cần chi nghi
Nghi không hiểu tâm ti (tư)
Riêng ta còn chẳng biết
Thì y biết nỗi gì
Cúi đầu đừng hỏi nữa
Hỏi được lại làm chi?
Có người đến chửi ta
Ta biết rõ tức thì
Tuy nhiên không ứng đối
Thế mà được tiện nghi

Ảnh đại diện

Lư sơn yên vũ, Chiết giang triều (Tô Thức): Bản dịch của Trúc Thiên

Khói toả Lô Sơn, sóng Chiết Giang,
Khi chưa đến đó luống mơ màng.
Đến rồi, hoá cũng không gì lạ,
Khói toả Lô Sơn, sóng Chiết Giang.

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]