104.30
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
63 bài thơ
Tạo ngày 23/07/2008 09:20 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 25/07/2008 04:27 bởi hongha83
Hàn Sơn 寒山, còn gọi là Hàn Sơn tử 寒山子, người Trường An đời Đường, xuất thân nhà quan, nhiều lần thi không đỗ, bị ép xuất gia, sau 30 tuổi ẩn cư ở núi Thiên Thai tại Chiết Đông, sống khoảng trăm tuổi. Nghiêm Chấn Phi 嚴振非 trong Hàn Sơn tử thân thế khảo 寒山子身世考 dựa vào một số lượng lớn sử liệu trong Bắc sử 北史, Tuỳ thư 隋書 và thơ Hàn Sơn, chỉ ra rằng ông chính là Dương Ôn 楊溫, con của một hậu duệ hoàng thất nhà Tuỳ là Dương Toản 楊瓚, do nội bộ hoàng thất đố kỵ và xui khiến ông chịu ảnh hưởng của Phật giáo nên vào chốn cửa thiền, ẩn tại Hàn Nham ở núi Thiên Thai. Đây là một thi nhân đời Đường mang màu sắc thần thoại nên đã có một giai đoạn bị người đời bỏ qua. Tuy nhiên, từ thế kỷ XX, thơ của ông ngày càng được người đời tiếp thụ và lưu truyền.

 

 1. Bạch vân cao tha nga
  4
 2. Bất kiến triêu thuỳ lộ
  4
 3. Bích Giản tuyền thuỷ thanh
  4
 4. Bốc trạch u cư địa
  3
 5. Cao cao phong đỉnh thượng
  3
 6. Chúng tinh la liệt dạ thâm minh
  5
 7. Cực mục hề trường vọng
  3
 8. Cửu trú Hàn Sơn phàm kỷ thu
  4
 9. Dĩ ngã thê trì xứ
  3
 10. Diểu diểu Hàn Sơn đạo
  6
 11. Dục đắc an thân xứ
  3
 12. Dục hướng đông nham khứ
  3
 13. Dục thức sinh tử thí
  3
 14. Đa thiểu Thiên Thai nhân
  5
 15. Đăng trắc Hàn Sơn đạo
  3
 16. Độc toạ thường hốt hốt
  3
 17. Gia trú lục nham hạ
  3
 18. Hàn Sơn duy bạch vân
  3
 19. Hàn Sơn đỉnh thượng nguyệt luân côi
  3
 20. Hàn Sơn hữu khoả trùng
  3
 21. Hàn Sơn thê ẩn xứ
  3
 22. Hữu cá Vương tú tài
  3
 23. Hữu nhân tiếu ngã thi
  3
 24. Hữu tửu tương chiêu ẩm
  3
 25. Khả tiếu Hàn Sơn đạo
  3
 26. Khu mã độ hoang thành
  3
 27. Kim nhật nham tiền toạ
  3
 28. Mao đống dã nhân cư
  3
 29. Ngã gia bản trú tại Hàn Sơn
  3
 30. Ngã kiến thế gian nhân
  3
 31. Ngã tại thôn trung trú
  3
 32. Ngô tâm tự thu nguyệt
  3
 33. Ngũ ngôn ngũ bách thiên
  3
 34. Nhàn du Hoa đỉnh thượng
  4
 35. Nhàn tự phỏng cao tăng
  3
 36. Nhân vấn Hàn Sơn đạo
  3
 37. Nhất hướng Hàn Sơn toạ
  4
 38. Nhất trú Hàn Sơn vạn sự hưu
  6
 39. Nhất tự độn Hàn Sơn
  3
 40. Phàm độc ngã thi giả
  3
 41. Phụ mẫu tục kinh đa
  3
 42. Quần nữ hý tịch dương
  3
 43. Sinh tiền đại ngu si
  3
 44. Tam tự thi kỳ 1
  2
 45. Tam tự thi kỳ 2
  2
 46. Tam tự thi kỳ 3
  3
 47. Tam tự thi kỳ 4
  3
 48. Tam tự thi kỳ 5
  3
 49. Tam tự thi kỳ 6
  3
 50. Tầm tư thiếu niên nhật
  3
 51. Tham nhân hiếu tụ tài
  3
 52. Thế hữu đa sự nhân
  3
 53. Thiên niên thạch thượng cổ nhân tung
  3
 54. Thiên sinh vạn tử phàm kỷ sinh
  2
 55. Thiên vân vạn thuỷ gian
  2
 56. Trí giả quân phao ngã
  3
 57. Trùng nham ngã bốc cư
  4
 58. Tự cổ chư triết nhân
  3
 59. Tự lạc bình sinh đạo
  4
 60. Tứ thời vô chỉ tức
  3
 61. Ung dung mỹ thiếu niên
  3
 62. Ức đắc nhị thập niên
  3
 63. Văn đạo sầu nan khiển
  3