Giữa ngàn mây sông nước,
Có một người nhàn sĩ.
Ngày đi dạo núi xanh,
Đêm về dưới hang nghỉ.
Tự nhiên theo năm tháng,
Tịch nhiên không trần luỵ.
Vui thú chẳng cậy ai,
Êm đềm nước sông thu.


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, Vũ Thế Ngọc, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)