01/10/2022 15:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên vân vạn thuỷ gian
千雲萬水間

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2017 07:44

 

Nguyên tác

千雲萬水間,
中有一閑士。
白日遊青山,
夜歸巖下睡。
倏爾過春秋,
寂然無塵纍。
快哉何所依,
靜若秋江水。

Phiên âm

Thiên vân vạn thuỷ gian,
Trung hữu nhất nhàn sĩ.
Bạch nhật du thanh sơn,
Dạ quy nham hạ thuỵ.
Thúc nhĩ quá xuân thu,
Tịch nhiên vô trần luỵ.
Khoái tai hà sở y,
Tĩnh nhược thu giang thuỷ.

Dịch nghĩa

Ở nơi ngàn mây vạn sông,
Có một kẻ sĩ nhàn.
Ban ngày đi chơi núi xanh,
Tối về dưới núi ngủ.
Chợt đã qua mùa xuân và mùa thu,
Vắng lặng không bụi dính.
Khoái thay giống cái gì?
Giống nước sông mùa thu yên tĩnh.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Giữa ngàn mây sông nước,
Có một người nhàn sĩ.
Ngày đi dạo núi xanh,
Đêm về dưới hang nghỉ.
Tự nhiên theo năm tháng,
Tịch nhiên không trần luỵ.
Vui thú chẳng cậy ai,
Êm đềm nước sông thu.
Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, Vũ Thế Ngọc, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Thiên vân vạn thuỷ gian