Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2012 21:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/11/2020 20:58

有酒相招飲

有酒相招飲,
有肉相呼喫。
黃泉前後人,
少壯須努力。
玉帶暫時華,
金釵非久飾。
張翁與鄭婆,
一去無消息。

 

Hữu tửu tương chiêu ẩm

Hữu tửu tương chiêu ẩm,
Hữu nhục tương hô khiết.
Hoàng tuyền tiền hậu nhân,
Thiếu tráng tu nỗ lực.
Ngọc đới trạm thời hoa,
Kim thoa phi cửu sức.
Trương ông dữ Trịnh bà,
Nhất khứ vô tiêu tức.

 

Dịch nghĩa

Có rượu vời gọi nhau uống,
Có thịt cùng nhau ăn nhậu.
Suối vàng kẻ trước người sau,
Thiếu niên tráng niên phải gắng sức.
Đai ngọc tạm thời trưng,
Thoa vàng đeo không lâu.
Ông Trương và bà Trịnh,
Một đi không tin tức.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Có rượu cùng nhau uống
Có thịt ăn cùng nhau
Suối vàng người sau trước
Khi trẻ tranh mong cầu
Đai ngọc trạm theo thời
Kim vàng đeo chẳng lâu
Bà Trịnh với ông Trương
Một đi nào thấy đâu


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Có rượu vời gọi nhau cùng uống
Có thịt thì ăn uống có nhau
Suối vàng kẻ trước người sau
Tráng niên niên thiếu phải đều gắng công
Đai ngọc chỉ tạm trưng một lúc
Thoa vàng thì trang sức không lâu
Ông Trương bà Trịnh gặp nhau
Một đi tin tức nghe đâu nhạt mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có rượu gọi mời uống với nhau,
Cùng nhau có thịt nhậu làm đầu.
Suối vàng kẻ trước người sau tới,
Tuổi trẻ tuổi già gắng sức thôi.
Đai ngọc tạm thời trưng một lúc,
Thoa vàng đeo được sẽ không lâu.
Ông Trương bà Trịnh kia gương trước,
Tin tức một đi nào thấy đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời