Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2008 04:12, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/11/2020 21:41

一住寒山萬事休

一住寒山萬事休,
更無雜念掛心頭。
閒於石壁題詩句,
任運還同不繫舟。

 

Nhất trú Hàn Sơn vạn sự hưu

Nhất trú Hàn Sơn vạn sự hưu,
Cánh vô tạp niệm quải tâm đầu.
Nhàn ư thạch bích đề thi cú,
Nhậm vận hoàn đồng bất hệ chu.

 

Dịch nghĩa

Đã ở Hàn Sơn vạn sự thôi,
Càng không có tạp niệm trong đầu óc.
Nhàn nhã viết thơ trên đá biếc,
Mặc ý chèo thuyền cùng về, không buộc thuyền.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Đã ở Hàn Sơn vạn sự thôi
Chẳng còn tạp niệm giữ trong đầu
Nhàn thời trên vách đề thơ cú
Thảnh thơi vô sự chẳng cột thuyền


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thông Thiền

Vừa ở Hàn Sơn muôn việc buông
Lại không tạp niệm để vương lòng
Nhàn viết câu thơ trên vách đá
Tuỳ duyên thuyền lại thả xuôi dòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Đã ở Hàn Sơn muôn việc thôi,
Càng không tạp niệm vướng chi đời.
Rảnh rỗi đề thơ lên vách đá,
Mặc vận như thuyền theo nước trôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đã ở Hàn Sơn muôn sự bỏ
Giữ chi tạp niệm vướng trong đầu
Lúc nhàn vách đá câu thơ viết
Phó mặc con thuyền chẳng buộc đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vạn sự buông ở Hàn Sơn núi
Tạp niệm không le lói tâm đầu
Thơ nhàn trên đá biếc màu
Chèo thuyền mặc ý có đâu buộc thuyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã ở Hàn Sơn vạn sự thôi,
Càng không tạp niệm trí buông lơi.
Viết thơ đá biếc khi nhàn nhã,
Mặc ý thuyền trôi để thảnh thơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời