Từ thuở ẩn Hàn Sơn,
Nuôi mình bằng quả dại.
Bình sinh lo điều chi?
Xử thế tuỳ duyên vậy.
Thấm thoắt thời gian trôi,
Tháng ngày như nước chảy.
Mặc trời đất chuyển di,
Ta tĩnh toạ trong núi.


Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)