Nhà ta vốn ở núi Hàn Sơn
Vách đá nhàn cư bỏ luỵ phiền
Ngày qua muôn việc không ghi dấu
Đất chuyển trôi đều giữa đại thiên
Hào quang rực rỡ soi tâm địa
Vô hữu nhất pháp thường hiện tiền
Đã hiểu nguồn cơn viên ngọc quý
Biết dùng muôn việc thảnh thơi yên


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)