Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 21/05/2012 09:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 24/11/2020 22:51

我家本住在寒山

我家本住在寒山,
石巖棲息離煩緣。
泯時萬象無痕跡,
舒處周流遍大千。
光影騰輝照心地,
無有一法當現前。
方知摩尼一顆珠,
解用無方處處圓。

 

Ngã gia bản trú tại Hàn Sơn

Ngã gia bản trú tại Hàn Sơn,
Thạch nham thê tức ly phiền duyên.
Mẫn thời vạn tượng vô ngân tích,
Thư xứ chu lưu biến đại thiên.
Quang ảnh đằng huy chiếu tâm địa,
Vô hữu nhất pháp thường hiện tiền.
Phương tri ma-ni nhất khoả châu,
Giải dụng vô phương xứ xứ viên.

 

Dịch nghĩa

Nhà ta vốn ở núi Hàn Sơn,
Ở nghỉ trong núi xa lìa các mối phiền phức.
Hết thời muôn sự không còn dấu vết,
Nơi thư giãn ngàn việc lớn trôi chảy.
Quang huy vọt sáng soi tâm địa,
Không có lại thường có hiện tiền.
Vừa hay viên ngọc ma-ni trong sáng,
Dùng để giải những khó khăn mọi nơi đều tốt đẹp.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Nhà ta vốn ở núi Hàn Sơn
Vách đá nhàn cư bỏ luỵ phiền
Ngày qua muôn việc không ghi dấu
Đất chuyển trôi đều giữa đại thiên
Hào quang rực rỡ soi tâm địa
Vô hữu nhất pháp thường hiện tiền
Đã hiểu nguồn cơn viên ngọc quý
Biết dùng muôn việc thảnh thơi yên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà ta vốn trong Hàn Sơn núi
Ở non lìa mọi mối ưu tư
Hết thời muôn sự lu mờ
Thảnh thơi ngàn việc dẫu to xuôi hoài
Quang huy vọt sáng soi lòng dạ
Không có thường lại có hiện tiền
Ma-ni linh ngọc một viên
Khó khăn mọi chuyện cũng liền hanh thông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà ta vốn ở chốn Hàn San,
Ở nghỉ trong non xa oán than.
Muôn sự hết thời không dấu vết,
Nơi thư giãn việc trôi về ngàn.
Quang huy vọt sáng soi tâm địa,
Không có hiện tiền một pháp thân.
Viên ngọc ma-ni trong sáng biết,
Khó khăn hoá giải tốt muôn phần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời