03/12/2021 15:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngã gia bản trú tại Hàn Sơn
我家本住在寒山

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2012 09:44

 

Nguyên tác

我家本住在寒山,
石巖棲息離煩緣。
泯時萬象無痕跡,
舒處周流遍大千。
光影騰輝照心地,
無有一法當現前。
方知摩尼一顆珠,
解用無方處處圓。

Phiên âm

Ngã gia bản trú tại Hàn Sơn,
Thạch nham thê tức ly phiền duyên.
Mẫn thời vạn tượng vô ngân tích,
Thư xứ chu lưu biến đại thiên.
Quang ảnh đằng huy chiếu tâm địa,
Vô hữu nhất pháp thường hiện tiền.
Phương tri ma-ni[1] nhất khoả châu,
Giải dụng vô phương xứ xứ viên.

Dịch nghĩa

Nhà ta vốn ở núi Hàn Sơn,
Ở nghỉ trong núi xa lìa các mối phiền phức.
Hết thời muôn sự không còn dấu vết,
Nơi thư giãn ngàn việc lớn trôi chảy.
Quang huy vọt sáng soi tâm địa,
Không có lại thường có hiện tiền.
Vừa hay viên ngọc ma-ni trong sáng,
Dùng để giải những khó khăn mọi nơi đều tốt đẹp.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Nhà ta vốn ở núi Hàn Sơn
Vách đá nhàn cư bỏ luỵ phiền
Ngày qua muôn việc không ghi dấu
Đất chuyển trôi đều giữa đại thiên
Hào quang rực rỡ soi tâm địa
Vô hữu nhất pháp thường hiện tiền
Đã hiểu nguồn cơn viên ngọc quý
Biết dùng muôn việc thảnh thơi yên
Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
[1] Dịch âm chữ Phạn mani, có nghĩa viên ngọc ma-ni. Về phương diện vật chất, bụi dơ và chất độc không bám được, bỏ vào nước đục thành nước trong, bỏ vào chất có độc thành chất không độc. Về phương diện tâm linh là như ý, ai có ngọc này cầu gì được nấy, như chuyện Thiện Hữu bồ tát, nhờ có ngọc này, ngài cầu được vô số của cải mà bố thí cho chúng sinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Ngã gia bản trú tại Hàn Sơn