Kẻ trí rời bỏ ta
Người ngu ta cũng xa
Không ngu cũng chẳng trí
Đến đó cả hai lìa
Đêm đến trăng sáng hát
Sớm mai mây trắng đùa
Miệng tay thôi động đậy
Ngồi thẳng tóc dài bay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)