Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2012 18:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2020 19:47

智者君拋我

智者君拋我,
愚者我拋君。
非愚亦非智,
從此斷相聞。
入夜歌明月,
侵晨舞白雲。
焉能住口手,
端坐鬢紛紛。

 

Trí giả quân phao ngã

Trí giả quân phao ngã,
Ngu giả ngã phao quân.
Phi ngu diệc phi trí,
Tòng thử đoạn tương văn.
Nhập dạ ca minh nguyệt,
Xâm thần vũ bạch vân.
Yên năng trụ khẩu thủ,
Đoan toạ mấn phân phân.

 

Dịch nghĩa

Kẻ trí ông bỏ ta,
Người ngu ta bỏ ông.
Không ngu cũng không trí,
Từ đó chúng ta hết nghe thấy nhau.
Vào đêm ca trăng sáng,
Sớm mai múa với mây trắng.
Làm sao cho miệng và tay không động đậy,
Ngồi ngay ngắn, tóc buông dài.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Kẻ trí rời bỏ ta
Người ngu ta cũng xa
Không ngu cũng chẳng trí
Đến đó cả hai lìa
Đêm đến trăng sáng hát
Sớm mai mây trắng đùa
Miệng tay thôi động đậy
Ngồi thẳng tóc dài bay


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông bỏ ta hỡi người trí thức
Ta bỏ ông hỡi các kẻ ngu
Không ngu không trí dung hoà
Thành ra từ đó chúng ta chia lìa
Lúc vào đêm ngợi ca trăng sáng
Bình minh cùng mây trắng múa may
Làm sao trụ được miệng tay
Ngồi yên ngay ngắn tóc mai buông dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời