Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2008 20:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/11/2020 22:05

家住綠岩下

家住綠岩下,
庭蕪更不芟。
新藤垂繚繞,
古石豎巉岩。
山果獼猴摘,
池魚白鷺銜。
仙書一兩卷,
樹下讀喃喃。

 

Gia trú lục nham hạ

Gia trú lục nham hạ,
Đình vu canh bất sam.
Tân đằng thuỳ liễu nhiễu,
Cổ thạch thụ sàm nham.
Sơn quả di hầu trích,
Trì ngư bạch lộ hàm.
Tiên thư nhất lưỡng quyển,
Thụ hạ độc nam nam.

 

Dịch nghĩa

Nhà cất dưới núi xanh cao,
Cỏ vu trong sân không cắt.
Cây leo mới mọc quấn vòng vào nhau,
Đá già dựng đứng thành núi nhọn.
Khỉ lớn hái quả rừng,
Cò trắng ngậm cá bắt trong ao.
Sách tiên có một vài quyển,
Đọc lầm rầm dưới cây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Nhà dưới vách non xanh
Sân hoang lâu chẳng lo
Quấn quýt toàn cành lá
Ngổn ngang đá đầy nhà
Trái núi khỉ rừng hái
Cá hồ cò trắng tha
Sách tiên một hai quyển
Dưới cây đọc nhẩn nha


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dưới núi xanh cất căn nhà cỏ
Sân cỏ vu không cắt bỏ hoang
Cây leo mới mọc quấn quàng
Đá già dựng đứng như thang ngất trời
Quả rừng bị đười ươi xuống hái
Cò trắng mang cá bói trong ao
Sách tiên vài quyển đem theo
Dưới cây nhẩm đọc khác nào tụng kinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà xây dưới núi xanh cao,
Cỏ vu không cắt lan vào trong sân.
Cây leo mọc quấn vào lần,
Đá già dựng đứng thành thân núi đồi.
Khỉ lớn hái quả rừng chồi,
Trong ao cò trắng bắt mồi cá siêng.
Có một vài quyển sách tiên,
Dưới cây ngồi đọc không phiền đến ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời