25/09/2021 01:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gia trú lục nham hạ
家住綠岩下

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2008 20:09

 

Nguyên tác

家住綠岩下,
庭蕪更不芟。
新藤垂繚繞,
古石豎巉岩。
山果獼猴摘,
池魚白鷺銜。
仙書一兩卷,
樹下讀喃喃。

Phiên âm

Gia trú lục nham hạ,
Đình vu canh bất sam.
Tân đằng thuỳ liễu nhiễu,
Cổ thạch thụ sàm nham.
Sơn quả di hầu trích,
Trì ngư bạch lộ hàm.
Tiên thư nhất lưỡng quyển,
Thụ hạ độc nam nam.

Dịch nghĩa

Nhà cất dưới núi xanh cao,
Cỏ vu trong sân không cắt.
Cây leo mới mọc quấn vòng vào nhau,
Đá già dựng đứng thành núi nhọn.
Khỉ lớn hái quả rừng,
Cò trắng ngậm cá bắt trong ao.
Sách tiên có một vài quyển,
Đọc lầm rầm dưới cây.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Nhà dưới vách non xanh
Sân hoang lâu chẳng lo
Quấn quýt toàn cành lá
Ngổn ngang đá đầy nhà
Trái núi khỉ rừng hái
Cá hồ cò trắng tha
Sách tiên một hai quyển
Dưới cây đọc nhẩn nha
Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Gia trú lục nham hạ