15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2012 10:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 15/11/2020 16:54

獨坐常忽忽

獨坐常忽忽,
情懷何悠悠。
山腰雲縵縵,
谷口風颼颼。
猿來樹嫋嫋,
鳥入林啾啾。
時催鬢颯颯,
歲盡老惆惆。

 

Độc toạ thường hốt hốt

Độc toạ thường hốt hốt,
Tình hoài hà du du.
Sơn yêu vân mạn mạn,
Cốc khẩu phong sưu sưu.
Viên lai thụ niệu niệu,
Điểu nhập lâm thu thu.
Thời thôi mấn táp táp,
Tuế tận lão trù trù.

 

Dịch nghĩa

Ngồi không thường xao nhãng,
Tình nhớ dằng dặc biết bao.
Mây lan rộng nơi lưng chừng núi,
Gió thổi vù vù nơi cửa hang.
Vượn tới cây rung động,
Chim vào rừng ríu rít.
Thời gian đẩy tóc dài vùn vụt,
Năm hết người già buồn bã.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Ngồi không thường lãng đãng
Suy nghĩ lòng rưng rưng
Lưng non mây lớp lớp
Cửa động gió bừng bừng
Vượn đến lao xao lá
Chim về xao xác rừng
Ngày trôi tóc lồng lộng
Năm hết già dửng dưng


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khi ngồi không lòng thường xao nhãng
Tình nhớ dài bảng lảng biết bao
Nơi lưng chừng núi mây vào
Cửa hang gió lộng ào ào thổi lay
Vượn chuyền tới rung cây động lá
Chim vào rừng chí choé tiếng kêu
Thời gian đẩy tóc dài nghêu
Năm cùng tháng tận già nhiều buồn lo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngồi không thường xao nhãng lòng,
Biết bao tình nhớ thương mong dài dài.
Mây lan rộng núi lài lài,
Vù vù gió thổi nơi ngoài cửa hang.
Cây rung vượn tới động tràn,
Chim vào ríu rít rừng càng đông vui.
Thời gian đẩy tóc dài thôi,
Người già buồn bã năm thời qua mau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời