15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2012 22:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/11/2020 20:02

卜擇幽居地

卜擇幽居地,
天台更莫言。
猿啼谿霧冷,
嶽色草門連。
竹葉覆松室,
開池引澗泉。
已甘休萬事,
采蕨度殘年。

 

Bốc trạch u cư địa

Bốc trạch u cư địa,
Thiên Thai cánh mạc ngôn.
Viên đề khê vụ lãnh,
Nhạc sắc thảo môn liên.
Trúc diệp phúc tùng thất,
Khai trì dẫn giản tuyền.
Dĩ cam hưu vạn sự,
Thái quyết độ tàn niên.

 

Dịch nghĩa

Chọn đất về ở ẩn,
Đừng nói tới Thiên Thai.
Vượn hú, mây mù nơi suối lạnh,
Sắc núi gần với cửa nhà cỏ.
Lá tre rợp nhà bên thông,
Đào ao để dẫn nước suối về.
Đã cam nghỉ mọi sự,
Hái rau quyết sống những năm tàn.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Chọn núi rừng về ẩn
Thiên Thai, nói đủ rồi
Vượn gào khói suối lạnh
Cổng cỏ gối chân đồi
Lá trúc thông phủ nhà
Ao đào theo suối ngàn
Việc đời đã bỏ hết
Hái rau qua năm tàn


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chọn núi rừng làm nơi ở ẩn
Thiên Thai đừng bàn luận làm chi
Mây mù vượn hú sơn khê
Sắc xanh màu núi gần kề mái tranh
Ngôi nhà con trúc thông che mát
Đào ao xong dẫn nước suối về
Đã cam nghỉ hết mọi bề
Hái rau quyết sống cho qua năm tàn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chọn nơi vắng vẻ dưỡng thân
Thiên Thai thôi chẳng mơ màng làm chi
Vượn gào suối lạnh mây bay
Xanh xanh màu núi liền ngay ngõ nhà
Mái thông,lá trúc la đà
Đào ao dẫn nước suối xa chảy về
Sự đời dứt bỏ đam mê
Hái rau độ nhật cho qua năm tàn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời