15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 23/07/2008 10:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 20/11/2020 21:05

可笑寒山道

可笑寒山道,
而無車馬蹤。
聯溪難記曲,
疊嶂不知重。
泣露千般草,
吟風一樣松。
此時迷徑處,
形問影何從。

 

Khả tiếu Hàn Sơn đạo

Khả tiếu Hàn Sơn đạo,
Nhi vô xa mã tung.
Liên khê nam ký khúc,
Điệp trướng bất tri trùng.
Khấp lộ thiên bàn thảo,
Ngâm phong nhất dạng tùng.
Thử thời mê kính xứ,
Hình vấn ảnh hà tòng.

 

Dịch nghĩa

Tức cười đường núi Hàn Sơn,
Vì không có dấu vết xe ngựa.
Suối liền nhau nên khó gọi thành khúc,
Núi dạng như bình phong chồng chất mà không thành lớp.
Móc khóc trên ngàn cỏ,
Gió reo vi vu trên một cây thông.
Lúc đó lạc trong vùng có nhiều đường mòn,
Hình hỏi ảnh đi lối nào?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Cũng gọi đường Hàn Sơn
Mà không dấu ngựa xe
Miên man suối lớp lớp
Trùng điệp núi cheo leo
Bạt ngàn sương lệ cỏ
Bát ngát gió thông reo
Bất giác trong mê lộ
Hình hỏi ảnh đường theo


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thật tức cười đường Hàn Sơn núi
Vì ngựa xe không dấu bụi tung
Suối liền nên khó gọi dòng
Núi chồng chất chẳng thành hàng lớp chi
Móc như khóc tỉ tê trên cỏ
Thông vi vu vì gió thổi qua
Lối mòn lúc đó hồn mê
Hình bèn hỏi ảnh đi về lối nao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tức cười đường núi chốn Hàn Sơn,
Dấu vết ngựa xe chẳng thấy trơn!
Khe suối liền nhau không gọi khúc,
Núi non chồng chất chẳng bình phong.
Móc sương như khóc trên ngàn cỏ,
Gió rít vi vu một cội thông.
Hình hỏi ảnh đi nào lối rẽ?
Lúc này lạc chốn nhiều đường mòn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời