15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2008 10:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/12/2020 20:08

雍容美少年

雍容美少年,
博覽諸經史。
盡號曰先生,
皆稱為學士。
未能得官職,
不解秉耒耜。
冬披破布衫,
蓋是書誤己。

 

Ung dung mỹ thiếu niên

Ung dung mỹ thiếu niên,
Bác lãm chư kinh sử.
Tận hiệu viết tiên sinh,
Giai xưng vi học sĩ.
Vị năng đắc quan chức,
Bất giải bỉnh lỗi tỉ.
Đông phi phá bố sam,
Cái thị thư ngộ kỷ.

 

Dịch nghĩa

Thiếu niên đẹp trai, ôn hoà,
Xem rộng các kinh sử.
Hết thảy kêu là tiên sinh,
Ai cũng đều cho là học sĩ.
Chưa được chức quan nào,
Không biết việc cày bừa.
Mùa đông áo vải thô rách rưới,
Rõ ràng sách làm luỵ ta.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Trẻ trung lại đẹp trai
Kinh sử đều xem qua
Tiên sinh, tên người gọi
Học giả, tiếng ngợi ca
Quan chức thì chưa có
Cấy cày chẳng thiết tha
Mùa đông lạnh thiếu áo
Đích thị sách lừa ta.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dáng ôn hoà trẻ trung đẹp đẽ
Lại đọc nhiều kinh sử linh tinh
Ai ai cũng gọi tiên sinh
Lại phong học giả làm mình vinh quang
Nhưng quan chức chưa từng được nhiệm
Việc cày bừa đồng ruộng biết đâu
Mùa đông áo vải rách nhầu
Nhận ra sách đã hại nhau rõ ràng.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiếu niên trẻ đẹp, ôn hoà,
Các kinh sử sách đều la xem qua.
Tiên sinh hết thảy kêu mà,
Đều cho học sĩ ai là không cao.
Chức quan chưa được phong nào,
Cày bừa không biết việc sao mà làm.
Mùa đông áo vải rách băm,
Rõ ràng sách vở lại làm luỵ ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời