25/01/2022 03:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ung dung mỹ thiếu niên
雍容美少年

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2008 10:36

 

Nguyên tác

雍容美少年,
博覽諸經史。
盡號曰先生,
皆稱為學士。
未能得官職,
不解秉耒耜。
冬披破布衫,
蓋是書誤己。

Phiên âm

Ung khách mỹ thiếu niên,
Bác lãm chư kinh sử.
Tận hiệu viết tiên sinh,
Giai xưng vi học sĩ.
Vị năng đắc quan chức,
Bất giải kiêm lỗi tỉ.
Đông phi phá bố sam,
Cái thị thư ngộ kỷ.

Dịch nghĩa

Thiếu niên đẹp trai, ôn hoà,
Xem rộng các kinh sử.
Hết thảy kêu là tiên sinh,
Ai cũng đều cho là học sĩ.
Chưa được chức quan nào,
Không biết việc cày bừa.
Mùa đông áo vải thô rách rưới,
Rõ ràng sách làm luỵ ta.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Trẻ trung lại đẹp trai
Kinh sử đều xem qua
Tiên sinh, tên người gọi
Học giả, tiếng ngợi ca
Quan chức thì chưa có
Cấy cày chẳng thiết tha
Mùa đông lạnh thiếu áo
Đích thị sách lừa ta.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Ung dung mỹ thiếu niên