Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 23/07/2008 11:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/11/2020 22:29

驅馬度荒城

驅馬度荒城,
荒城動客情。
高低舊雉堞,
大小古墳塋。
自振孤蓬影,
長凝拱木聲。
所嗟皆俗骨,
仙史更無名。

 

Khu mã độ hoang thành

Khu mã độ hoang thành,
Hoang thành động khách tình.
Cao đê cựu trĩ điệp,
Đại tiểu cổ phần doanh.
Tự chấn cô bồng cảnh,
Trường ngưng củng mộc thanh.
Sở ta giai tục cốt,
Tiên sử cánh vô danh.

 

Dịch nghĩa

Phóng ngựa qua thành hoang,
Thành hoang rung động tình khách.
Tường cũ trên mặt thành cái cao cái thấp,
Mồ mả cổ cái lớn cái nhỏ.
Cảnh cỏ bồng cô độc tự nhấc lên,
Cây lớn vòng ôm hai tay ngưng tiếng đã lâu.
Than ôi lại đều là xương người phàm tục,
Sử sách cõi tiên không có tên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Phóng ngựa qua hoang thành
Thành hoang buồn khách qua
Nhấp nhô tường luỹ cũ
Thấp thoáng mộ bia xưa
Cỏ bồng phô cảnh vắng
Cây rũ lặng thanh ba
Hỡi ơi xương cốt tục
Sổ tiên nào tên ta


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua thành hoang phóng trên lưng ngựa
Thành hoang làm nghiêng ngửa khách tình
Tường rêu cao thấp mặt thành
Mồ xưa to nhỏ vòng quanh bên ngoài
Cảnh cỏ bồng tự dài đơn độc
Cây thường reo tiếng đã bặt rồi
Phàm phu xương cốt than ôi
Sử tiên không chép tên người một ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành hoang phóng ngựa lướt qua mau,
Rung động khách tình hoang phế lầu.
Tường cũ mặt thành cao với thấp,
Mả mồ lớn nhỏ cái chen nhau.
Cỏ bồng tự nhấc dài cô độc,
Cây lớn vòng tay ngưng tiếng lâu.
Ơi hỡi xương người miền tục luỵ,
Cõi tiên sử sách có tên đâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời