不見朝垂露

不見朝垂露,
日爍自消除。
人身亦如此,
閻浮是寄居。
切莫因循過,
且令三毒祛。
菩提即煩惱,
盡令無有餘。

 

Bất kiến triêu thuỳ lộ

Bất kiến triêu thuỳ lộ,
Nhật thước tự tiêu trừ.
Nhân thân diệc như thử,
Diêm phù thị ký cư.
Thiết mạc nhân tuần quá,
Thả linh tam độc khư.
Bồ đề tức phiền não,
Tận linh vô hữu dư.

 

Dịch nghĩa

Thấy chăng sương ban mai buông phủ,
Mặt trời sáng tự tiêu trừ.
Thân người ta cũng như thế,
Ở làng hay phiêu bạt cũng chỉ là sống gửi.
Cần nhất đừng rụt rè quá,
Hãy trừ ba độc tham sân si.
Chứng quả cũng là phiền não,
Bỏ hết không còn gì.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Thấy chăng sương ngọn cỏ,
Ánh nắng chiếu mất tăm.
Đời người cũng vậy đó,
Cõi thế là gửi thân.
Chớ buông xuôi quá độ,
Hãy trừ tham si sân.
Bồ đề tức phiền não,
Dứt hết chẳng lưu tâm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thấy chăng sương ban mai buông phủ
Mặt trời lên cũng tự tiêu trừ
Thân người cũng thế xem như
Ở làng phiêu giạt tạm cư chỉ là
Cần nhất ta đừng rụt rè quá
Tham sân si hãy cứ trừ ngay
Bồ đề phiền não chẳng hai
Cũng nên bỏ hết không nài còn dư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thấy chăng sương lúc ban mai
Mặt trời rọi nắng tan ngay tức thì
Đời người cũng chẳng khác chi
Trăm năm cõi tạm có gì khác đâu
Sa đà danh lợi bỏ mau
Tham sân si chớ giữ chi trong lòng
Thôi đừng bàn có luận không
Vốn tâm phiền não là tâm bồ đề

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thấy chăng buông phủ sương mai,
Mặt trời sáng tự tiêu ngay không còn.
Thân người cũng thế không hơn,
Ở làng phiêu bạt sống mòn gửi thân.
Rụt rè đừng quá nhất cần,
Hãy trừ ba độc tham sân si người.
Cũng là chứng quả phiền thôi,
Không còn gì bỏ hết rồi khoẻ thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời