Xếp theo:

Trang trong tổng số 15 trang (146 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

“Ba cõi không an”

15.00
Việt Nam » Hiện đại » Thích Thiền Tâm » Niệm Phật thập yếu (2009)
0 trả lời, 776 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/07/2017 07:07

“Bên đường xe tang”

23.50
Việt Nam » Hiện đại » Thích Thiền Tâm » Niệm Phật thập yếu (2009)
0 trả lời, 1700 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/07/2017 07:20

“Cửa rồng tăm cá vượt”

Việt Nam » Hiện đại » Thích Thiền Tâm » Niệm Phật thập yếu (2009)
0 trả lời, 607 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/07/2017 07:18

“Lặng ngồi chốn tĩnh lâu”

14.00
Việt Nam » Hiện đại » Thích Thiền Tâm » Niệm Phật thập yếu (2009)
0 trả lời, 1191 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/07/2017 07:11

“Nắng lại mưa qua”

Việt Nam » Hiện đại » Thích Thiền Tâm » Niệm Phật thập yếu (2009)
0 trả lời, 817 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/07/2017 07:16

“Người tu Tịnh độ pháp môn”

Việt Nam » Hiện đại » Thích Chân Tính
0 trả lời, 773 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/07/2017 10:35

“Nhìn ngẫm đường trần”

Việt Nam » Hiện đại » Thích Thiền Tâm » Niệm Phật thập yếu (2009)
0 trả lời, 746 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/07/2017 07:05

“Niềm tin là bước đạo sơ nguyên”

Việt Nam » Hiện đại » Thích Thiền Tâm » Niệm Phật thập yếu (2009)
0 trả lời, 900 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/07/2017 07:08

“Sân lan trời ngã bóng chiều”

Việt Nam » Hiện đại » Thích Thiền Tâm » Niệm Phật thập yếu (2009)
0 trả lời, 1033 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/07/2017 07:10

“Thanh sắc tài danh”

Việt Nam » Hiện đại » Thích Thiền Tâm » Niệm Phật thập yếu (2009)
0 trả lời, 1168 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/07/2017 07:13

Trang trong tổng số 15 trang (146 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: thơ thiền