83.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
28 bài thơ, 46 bài dịch
Tạo ngày 18/07/2017 06:55 bởi hongha83, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 21/07/2017 06:35 bởi hongha83
Thích Thiền Tâm (1925-1992) thế danh là Nguyễn Nhật Thăng, pháp danh Thiền Tâm, pháp hiệu Trí Hiền, pháp tự Vô Nhất, bút hiệu Liên Du, là tu sĩ, nhà thơ và dịch giả Việt Nam. Ông sinh tại làng Bình Xuân, quận Hoà Đồng, tỉnh Gò Công, Tiền Giang. Ông xuất gia từ năm 7 tuổi. Năm 1964, ông là Trưởng giáo kiêm Giám đốc Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm, Giảng sư Phân khoa Phật học Viện Đại học Vạn Hạnh, Giáo thọ các Ni trường Dược Sư và Từ Nghiêm. Năm 1966-1968, ông về ẩn tu tại thôn Phú An (Làng Chùa Đại Ninh), xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Ông là Khai sơn Viện chủ Hương Nghiêm Tịnh viện, Pháp chủ Phương Liên Tịnh xứ Mật Tịnh Đạo tràng. Năm 1992, nhằm ngày 14 tháng 12 dương lịch, ông an nhiên thâu thần thị tịch, thọ 68 tuổi (nhằm ngày 21 tháng 11 năm Nhâm Thân).

Tác phẩm:
1.…

 

Mấy điệu sen thanh (1997)

Niệm Phật thập yếu (2009)

Thơ dịch tác giả khác