Chưa có đánh giá nào
Nước: Ấn Độ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Basavanna (1 bài)
- Siddhārtha Gautama (10 bài)
- Kabir (14 bài)
- Nanak (2 bài)
- Tagore Rabindranath (460 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/07/2017 04:51 bởi hongha83
Giác Hiền 覺賢 (359-429) Phạn ngữ là Buddhabhadra (Phật-đà Bạt-đà-la) ông là cao tăng Ấn Ðộ, người Kashmir, thuộc Nhất thiết hữu bộ. Năm 409 Giác Hiền qua Trung Quốc (đời Tấn), cùng với Pháp Hiển dịch nhiều bộ kinh quan trọng của Ðại thừa qua chữ Hán. Giác Hiền gia nhập Tăng-già lúc 17 tuổi và sớm nổi tiếng với giới luật nghiêm minh và khả năng thiền định. Năm 409, sư đến Trường An và nơi đây có sự mâu thuẫn với các vị tăng của phái Cưu-ma-la-thập, là phái được triều đình thời đó ủng hộ. Vì vậy sư rời Trường An, cùng khoảng 40 học trò đến Lư Sơn và gặp Huệ Viễn tại đây (410). Năm 415, sư đến Nam Kinh và dịch các tác phẩm cơ bản của Phật giáo như Luật tạng, kinh Ðại bát-niết-bàn. Giữa năm 418 và 421, sư dịch bộ kinh Ðại phương quảng Phật Hoa Nghiêm ra chữ Hán, gồm 60 tập. Sư có để lại một bài kệ Cảnh thế 警世.