Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
11 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 04/07/2017 09:26 bởi hongha83
Thực Hiền 實贒 (1686-1734) tự Tư Trai 思齊, hiệu Tỉnh Am 省庵, người Thường Thục, Giang Tô. Ông là cao tăng Phật giáo triều Thanh, là tổ thứ 11 tông Tịnh Độ.

Tác phẩm:
- Tịnh Thổ thi 凈土詩
- Tây phương phát nguyện văn chú 西方發愿文註
- Tục Vãng sinh truyện 續往生傳
- Sám Niết Bàn 涅槃懺
- Khuyến phát Bồ Đề tâm văn 勸發菩提心文