15.00
Nước: Trung Quốc (Thanh)
11 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Nạp Lan Tính Đức (15 bài)
- Kim Nông (1 bài)
- Lệ Ngạc (4 bài)
- Trịnh Tiếp (7 bài)
- Nghiêm Toại Thành (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/07/2017 09:26 bởi hongha83
Thực Hiền 實贒 (1686-1734) tự Tư Trai 思齊, hiệu Tỉnh Am 省庵, người Thường Thục, Giang Tô. Ông là cao tăng Phật giáo triều Thanh, là tổ thứ 11 tông Tịnh Độ.

Tác phẩm:
- Tịnh Thổ thi 凈土詩
- Tây phương phát nguyện văn chú 西方發愿文註
- Tục Vãng sinh truyện 續往生傳
- Sám Niết Bàn 涅槃懺
- Khuyến phát Bồ Đề tâm văn 勸發菩提心文