Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trịnh Tiếp (7 bài)
- Nghiêm Toại Thành (1 bài)
- Hàng Thế Tuấn (2 bài)
- Kim Nông (1 bài)
- Thực Hiền (11 bài)
Tạo ngày 18/08/2014 21:06 bởi hongha83, đã sửa 5 lần, lần cuối ngày 18/08/2014 22:12 bởi hongha83
Lệ Ngạc 厲鶚 (1692-1752) tự Thái Hồng 太鴻, hiệu Phàn Tạ 樊榭, người Tiền Đường, Chiết Giang (nay là thành phố Hàng Châu), thi nhân đời Thanh. Sau khi đỗ cử nhân năm Khang Hy thứ 59 (1720), ông thi tiến sĩ nhiều lần không đỗ, từ đó giành cả đời làm nghề dạy học. Lệ Ngạc học tập thơ Tống, viết bộ Tống thi kỷ sự. Ngoài thơ, Lệ Ngạc còn sáng tác từ. Thơ và từ của Lệ Ngạc phần lớn tả cảnh an nhàn, giản hoặc mới có câu chữ cảm khái. Thơ Lệ Ngạc chuyên chú ở chỗ hiểm hóc, dồn nhiều công phu, trong đó thể ngũ cổ là đặc sắc hơn cả. Từ cũng như thơ của ông thanh tân phóng dật.

Tác phẩm:
- Phàn Tạ sơn phòng tập 樊榭山房集 (20 quyển)
- Tống thi kỷ sự 宋詩紀事 (100 quyển)
- Liêu sử thập di 遼史拾遺 (2 quyển)