Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nghiêm Toại Thành (1 bài)
- Trịnh Tiếp (7 bài)
- Lệ Ngạc (4 bài)
- Lưu Đại Khôi (1 bài)
- Kim Nông (1 bài)
Tạo ngày 25/04/2019 21:50 bởi tôn tiền tử
Hàng Thế Tuấn 杭世駿 (1695-1772) là thi nhân, học giả Thành, tự Đại Tông 大宗, hiệu Cận Phố 堇浦, Trí Quang cư sĩ 智光居士, cuối đời hiệu Tần Đình lão dân 秦亭老民, người Nhân Hoà 仁和, Chiết Giang (nay là Hàng Châu). Đầu năm Càn Long đậu bác học hồng từ, làm biên tu, quan đến ngự sử, vì dâng thư nói thẳng “Cách dùng người của triều đình, nên xoá cách nhìn phân biệt Mãn Hán” nên bị bãi về. Cuối đời chủ giảng ở Việt Tú, thư viên Yên Định, học thức uyên bác. Từng khảo đính thập tam kinh, nhị thập tứ sử. Tác phẩm có Chử sử diên nghi, Đạo đường văn tập, Đạo đường cổ thi tập.