Mua được hoa mai ngắm tỉa hoài
Bâng khuâng trước khí cốt riêng mai
Thành hoang trạm cổ người nghìn dặm
Trục trặc nên hương chẳng đến đây

tửu tận tình do tại