83.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
28 bài thơ, 46 bài dịch
Tạo ngày 18/07/2017 06:55 bởi hongha83, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 21/07/2017 06:35 bởi hongha83
Thích Thiền Tâm (1925-1992) thế danh là Nguyễn Nhật Thăng, pháp danh Thiền Tâm, pháp hiệu Trí Hiền, pháp tự Vô Nhất, bút hiệu Liên Du, là tu sĩ, nhà thơ và dịch giả Việt Nam. Ông sinh tại làng Bình Xuân, quận Hoà Đồng, tỉnh Gò Công, Tiền Giang. Ông xuất gia từ năm 7 tuổi. Năm 1964, ông là Trưởng giáo kiêm Giám đốc Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm, Giảng sư Phân khoa Phật học Viện Đại học Vạn Hạnh, Giáo thọ các Ni trường Dược Sư và Từ Nghiêm. Năm 1966-1968, ông về ẩn tu tại thôn Phú An (Làng Chùa Đại Ninh), xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Ông là Khai sơn Viện chủ Hương Nghiêm Tịnh viện, Pháp chủ Phương Liên Tịnh xứ Mật Tịnh Đạo tràng. Năm 1992, nhằm ngày 14 tháng 12 dương lịch, ông an nhiên thâu thần thị tịch, thọ 68 tuổi (nhằm ngày 21 tháng 11 năm Nhâm Thân).

Tác …

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Bệnh trung hoạ Tây phương biến tương tụng (Bạch Cư Dị)
  4
 2. Cảnh thế (Từ Thụ Hoài Thâm)
  1
 3. Cảnh thế (Giác Hiền)
  1
 4. Điếu Thiên Trúc Hải Nguyệt biện sư kỳ 2 (Tô Thức)
  2
 5. Hoài An Dưỡng kỳ 1 (Nhật Quán thiền sư)
  1
 6. Hoài An Dưỡng kỳ 2 (Nhật Quán thiền sư)
  1
 7. Hoài An Dưỡng kỳ 3 (Nhật Quán thiền sư)
  1
 8. Hoài Tịnh Độ thi kỳ 1 (Liên Ẩn)
  1
 9. Hoài Tịnh Độ thi kỳ 2 (Liên Ẩn)
  1
 10. Hoài Tịnh Độ thi kỳ 3 (Liên Ẩn)
  1
 11. Hoài Tịnh thổ thi kỳ 1 (Minh Bổn thiền sư)
  1
 12. Hoài Tịnh thổ thi kỳ 2 (Minh Bổn thiền sư)
  1
 13. Hoài Tịnh thổ thi kỳ 3 (Minh Bổn thiền sư)
  1
 14. Kệ (Thiện Đạo đại sư)
  3
 15. Phổ khuyến niệm Phật kỳ 1 (Ưu Đàm đại sư)
  1
 16. Phổ khuyến niệm Phật kỳ 2 (Ưu Đàm đại sư)
  1
 17. Phổ khuyến niệm Phật kỳ 3 (Ưu Đàm đại sư)
  1
 18. Phổ khuyến niệm Phật kỳ 4 (Ưu Đàm đại sư)
  1
 19. Tịnh Độ thi (Ưu Đàm đại sư)
  1
 20. Tịnh thổ thi (Nhật Quán thiền sư)
  1
 21. Vô đề (I) (Phạm Kỳ)
  1
 22. Vô đề (I) (Khả Mân)
  1
 23. Vô đề (I) (Phật An pháp sư)
  1
 24. Vô đề (II) (Phạm Kỳ)
  1
 25. Vô đề (II) (Phật An pháp sư)
  1
 26. Vô đề (II) (Khả Mân)
  1
 27. Vô đề (III) (Phạm Kỳ)
  1
 28. Vô đề (III) (Khả Mân)
  1
 29. Vô đề (IV) (Khả Mân)
  1
 30. Vô đề (IV) (Phạm Kỳ)
  1
 31. Vô đề (IX) (Phạm Kỳ)
  1
 32. Vô đề (V) (Khả Mân)
  1
 33. Vô đề (V) (Phạm Kỳ)
  1
 34. Vô đề (VI) (Khả Mân)
  1
 35. Vô đề (VI) (Phạm Kỳ)
  1
 36. Vô đề (VII) (Phạm Kỳ)
  1
 37. Vô đề (VIII) (Phạm Kỳ)
  1
 38. Vô đề (X) (Phạm Kỳ)
  1
 39. Vô đề (XI) (Thực Hiền)
  1
 40. Vô đề (XI) (Phạm Kỳ)
  1
 41. Vô đề (XII) (Phạm Kỳ)
  1
 42. Vô đề (XIII) (Phạm Kỳ)
  1
 43. Vô đề (XIV) (Phạm Kỳ)
  1
 44. Vô đề (XV) (Phạm Kỳ)
  1
 45. Vô đề (XVI) (Phạm Kỳ)
  1
 46. Vô đề (XVII) (Phạm Kỳ)
  1